• Gà giống 3F 104

    Được chọn lọc và lai tạo qua nhiều đời ông bà bố mẹ tại Trung tâm Giống vật nuôi, giúp nó giữ lại các đặc điểm sinh trưởng tốt nhất như đồng nhất màu lông nâu, kháng bệnh cao, lớn nhanh,…