Cách nuôi gà chăn thả bán được giá

Khuyến nghị bạn nên sử dụng các giống gà của 3F VIỆT để có thể áp dụng tối đa các kĩ thuật dưới đây. Có thể nuôi gà chăn thả bán phần, hoặc chăn thả sau giai đoạn gà con 0-4 tuần tuổi hoặc 5 tuần tuổi. Có thể [...]