Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Cổ Phần 3F VIỆT – Chi Nhánh Tại Đồng Nai

THÔNG BÁO Về việc, thay đổi địa chỉ Công Ty   Công ty Cổ Phần 3F VIỆT – Chi Nhánh Tại Đồng Nai, được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 0312885397-001 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06 tháng 9 năm 2014. Địa chỉ hoạt [...]

ĐÀO TẠO, Phát Triển Nguồn Nhân Lực là một trong những chính sách hàng đầu tại Công Ty!!!

Năm 2019, P.HCNS thực hiện triệt để Chỉ Đạo Từ Ban Giám Đốc, tập trung công tác huấn luyện, đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc và định hướng phát triển cho toàn thể CBNV.     Với phương châm, NGUỒN NHÂN LỰC là nguồn lực quan [...]