Đoàn Thạc sĩ Thú y trường Đại học Cần Thơ tham quan mô hình khép kín của 3F VIỆT

Vào thứ sáu tuần qua, Đoàn Thạc sĩ Thú y trường Đại học Cần Thơ tham quan mô hình khép kín của 3F VIỆT và làm việc với Ban Giám đốc công ty. Buổi làm việc diễn ra cởi mở với các chia sẻ từ phía 3F VIỆT về mô [...]