THÀNH LẬP 3F VIỆT – CHI NHÁNH BẮC GIANG

3F VIỆT FARM, với sứ mệnh “Đáp ứng nhu cầu đa dạng về giống gia cầm của từng vùng sinh thái, hướng đến sự thịnh vượng chung cho mọi nhà”:

e1c401a0beb05cee05a1

Ngoài nhà máy tại Đồng Nai và Huế.

Ngày 23/10/2018, 3F VIỆT thành lập chi nhánh tại Bắc Giang.

 

 

83b536d689c66b9832d7

Ngày 14/02/2019, tại nhà máy Bắc Giang – 30.000 con giống đầu tiên được xuất bán cho thị trường miền bắc, đánh dấu cho sự phát triển bền vững về quy mô và chất lượng của con giống gia cầm 3F VIỆT!!!

 

ad9e39fc86ec64b23dfd

 

 

 

 

 

 

c35e043cbb2c5972003d