Xây Dựng Nhà Máy Ấp Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai – Giai Đoạn 3

Lễ Động Thổ Khởi Công Xây Dựng Nhà Máy Ấp Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai – Giai Đoạn 3.

Nâng công suất toàn nhà máy lên 48 triệu trứng/năm!

z2161542066341_ca8c720caa571326549566a95d80bc6dz2161542066339_6d9a5945436d638b9f8b38eaa4177451z2161542066024_9093f9065590d5f1f5b65442cd1d370ez2161542066338_1a833a442d966db4ad5dca05e76ff1a5z2161542068123_14344ac8c4136a131b62d052484c77d9z2161542066023_d7149961250e43f15cc5ffe8bcd46073z2161542068426_24d4e57cb435d41ae147a516f9db8ffbz2161542066340_d357b13188e9a760bf381fe2006e2ffbz2161542066022_2dd5ab1b6e19e508fba5a139a703c5f1