ĐÀO TẠO, Phát Triển Nguồn Nhân Lực là một trong những chính sách hàng đầu tại Công Ty!!!

5d8e9dcadc2b3e75673aNăm 2019, P.HCNS thực hiện triệt để Chỉ Đạo Từ Ban Giám Đốc, tập trung công tác huấn luyện, đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc và định hướng phát triển cho toàn thể CBNV.

 

 

d07c4f380ed9ec87b5c8Với phương châm, NGUỒN NHÂN LỰC là nguồn lực quan trọng nhất. Công Ty Cổ Phần 3F VIỆT đã và sẽ không ngừng đầu tư vào công tác đào tạo (nội bộ và bên ngoài), phát triển đội ngũ CBNV với đầy đủ phẩm chất, kỹ năng, thái độ ưu tú nhất  – nhắm đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

 

6bc649820863ea3db372Hình ảnh các khoá học đã diễn ra và tiếp tục trong thời gian tới tại trường PTI (Tp.HCM).