HỌC VIỆN ĐÀO TẠO 3F VIỆT (chương trình hàng quý, lần thứ nhất)!

Với ba chủ đề xuyên suốt mà Ban Giám Đốc đề ra kể từ khi thành lập công ty đến nay: ” Con Người – Hệ Thống – Công Nghệ”, đây chính là  lý do để HỌC VIỆN ĐÀO TẠO 3F VIỆT ra đời!

Xin chúc mừng các bạn đã tham gia tốt các đề tài hàng tháng, và xin chúc mừng các bạn thuộc tốp 5 chương trình quý một và thành công hơn nữa trong chương trình hàng năm!

2e46cd064740bc1ee55167c82d0ba74d5c13055cf601bf69352fce71973e0943bf153553ce0d97424464aa7d273bdc65852aSlide_Hoc vien dao tao 3FV-0158d088330275f92ba064fa26000a8a4c7112285d