ĐÀO TẠO, Phát Triển Nguồn Nhân Lực là một trong những chính sách hàng đầu tại Công Ty!!!

Năm 2019, P.HCNS thực hiện triệt để Chỉ Đạo Từ Ban Giám Đốc, tập trung công tác huấn luyện, đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc và định hướng phát triển cho toàn thể CBNV.     Với phương châm, NGUỒN NHÂN LỰC là nguồn lực quan [...]

Chào Đón Chủ Tịch Tỉnh Thừa Thiên Huế và Đoàn Lãnh Đạo Đến Thăm Quan Nhà Máy Ấp!!!

Ngày 19/03/2019, Công Ty Cổ Phần 3F VIỆT - Chi Nhánh Tại Huế vui mừng đón tiếp đoàn cán bộ cấp cao của Tỉnh Thừa Thiên Huế (Chủ Tịch Tỉnh Ông Phan Ngọc Thọ, cùng các lãnh đạo Sở Nông Nghiệp và Chính Quyền Địa Phương)! Về phía Doanh Nghiệp có [...]