Trứng gà Đồng Nai được thị trường ưa chuộng

Trứng gia cầm các loại bán lẻ tại huyện Châu Thành A tăng giá mạnh thêm 3.000 – 5.000 đồng/chục.

Tại Hậu Giang, hiện trứng vịt tươi bán lẻ giá  17.000 – 23.000 đồng/chục;  trứng gà  công nghiệp loại nhỏ 22.000 đồng/chục; trứng gà ta 32.000 đồng/chục; trứng vịt lộn 32.000 đồng/chục. Theo các chủ sạp bán trứng gia cầm, thì gần đây trứng vịt, gà được thu gom để xuất khẩu; do trước đó giá trứng quá thấp, một số nơi ảnh hưởng hạn, mặn nên các hộ nuôi vịt giảm đàn, dẫn đến nguồn cung trứng vịt giảm.